Klima- og miljørapport

Vi er miljøsertifisert!

Malermester Morten Hvidsten AS er opptatt av bærekraft og miljø, og hvordan vi best mulig kan implementere dette i vårt daglige virke. Derfor er vi selvølgelig miljøsertifisert gjennom Miljøfyrtårn.

Her kan du også finne våre klima- og miljørapport fra de tre siste årene

Bestill gratis befaring